10. – 11. 10. #ErasmusDays – naše škola se zapojí do celoevropské akce programu Erasmus+

[10. 10. 2019] | Uveřejnil: administrator

Gymnázium Hranice se ve dnech 10. – 11. 10. 2019 zúčastní akce #Erasmus Days. V průběhu těchto dvou dní bude škola prezentovat svůj projekt „Open it!“ v rámci programu Erasmus+.

Bude naše prezentační akce zaměřena na nové studenty naší školy , tedy na 1.A a V1.A. V těchto třídách proběhne prezentace programu Erasmus+ a projektu Open It!. Vybraní žáci si pak budou moci vyzkoušet naši únikovou hru.

Dne 11. 9. 2019, 8:00-14:00

Bychom rádi pozvali do naší školy 4 vybrané žáky z devátých ročníků základních škol, kteří uvažují o studiu na našem gymnáziu. Žáky čeká následující program:

1. Úniková hra / Sigmund Freud Escape room

Místnost je v rámci projektu vystavěna přímo ve škole. Cílem žáků bude vyřešit sérii hádanek, najít stopy a indicie, zorientovat se v daném prostoru a uniknout z místnosti v daném čase. Předpokládaná doba v únikové místnosti je přibližně hodina a čtvrt. Žáci mají v únikové hře vysílačky a bezpečnostní klíč, mohou také využit nápovědu. Po celou dobu jsou v únikové hře monitorováni kamerami a jsou tedy pod dohledem a v bezpečí.

2. Rozbor úkolů z escape roomu

  • Žáci mohou s našimi studenty prodiskutovat jednotlivé úkoly z únikové místnosti a přijít při nejasnostech na správná řešení.
  • Prohlídka virtuálního escape roomu
  • Prezentace gymnázia a studijních oborů
  • Prezentace projektu „Open it!“ a „Erasmus +“

Věříme, že se bude žákům naše nabídka líbit.

Aktuality

Přednáška Mgr. Jakuba Bělíčka z PřF UP (téma-fotosyntéza) sem BICH ve výuce

[28.02.2022]

Přípravné kurzy pro přijímací zkoušky

[24.02.2022]

Workshop na téma Exekuce a insolvence, V5.A. 3.A

[22.02.2022]

TSP nanečisto (matematicko-analytické schopnosti) 4.A a V6.A

[21.02.2022]