BEYOND THE EVERYDAY CLASS aneb JAK ANGLICKÝ TEXT PŘEVÉST DO ČEŠTINY

[3. 11. 2021] | Uveřejnil: administrator

V úterý 2. listopadu 2021 se na naší škole konalo školní kolo překladatelské soutěže v anglickém jazyce, kterou pořádá Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Ve školním a následně i univerzitním kole soutěže, kam ze školy postoupí dva žáci, mají účastníci za úkol přeložit z angličtiny do češtiny dva texty různých funkčních stylů (uměleckého a odborného), a to v časovém limitu 90 minut.

Přeložit text obsahově správně, výstižně a přirozeně vyžaduje souhru znalostí, dovedností, citu i nadšení. Velký zájem žáků nás nesmírně překvapil a potěšil. Soutěže se zúčastnilo 17 žáků reprezentujících tři studijní ročníky.

Po skončení soutěže si žáci pochvalovali část dopoledne stráveného s angličtinou jinak než obvykle, překládání je bavilo a ocenili možnost nahlédnout do překladatelské praxe.

PT AJ

Aktuality

Přednáška Mgr. Jakuba Bělíčka z PřF UP (téma-fotosyntéza) sem BICH ve výuce

[28.02.2022]

Přípravné kurzy pro přijímací zkoušky

[24.02.2022]

Workshop na téma Exekuce a insolvence, V5.A. 3.A

[22.02.2022]

TSP nanečisto (matematicko-analytické schopnosti) 4.A a V6.A

[21.02.2022]