Druhé místo v krajském kole Chemické olympiády

[3. 12. 2021] | Uveřejnil: administrator

V pátek 3.prosince se konalo Krajské kolo chemické olympiády kategorie A, na základě úspěšného řešení školního kola si zajistila postup Klára Pavelková ze třídy V6.A. Letošní 58. ročník byl realizován prezenční formou na Univerzitě Palackého v Olomouci. Praktická část probíhala v laboratoři katedry analytické chemie, v teoretické části bylo nutné prokázat znalosti z chemie anorganické, organické, fyzikální a biochemie. Klára úspěšně reprezentovala Gymnázium Hranice a získala 2. místo v nejvyšší kategorii chemické olympiády.

zapsala: Jana Horáková

Aktuality

Přednáška Mgr. Jakuba Bělíčka z PřF UP (téma-fotosyntéza) sem BICH ve výuce

[28.02.2022]

Přípravné kurzy pro přijímací zkoušky

[24.02.2022]

Workshop na téma Exekuce a insolvence, V5.A. 3.A

[22.02.2022]

TSP nanečisto (matematicko-analytické schopnosti) 4.A a V6.A

[21.02.2022]