Finanční dar od společnosti Cement Hranice, akciová společnost

[2. 03. 2021] | Uveřejnil: Ivo Macháček

Finanční dar od společnosti Cement Hranice, akciová společnost

Na přelomu roku 2020/2021 byl Gymnáziu Hranice poskytnut finanční dar ve výši 100.000 Kč od společnosti Cement Hranice, akciová společnost.

Finanční dar byl poskytnut jako příspěvek na podporu rozvoje IT gramotnosti studentů Gymnázia. Částka bude v průběhu roku 2021 použita na úhradu částečného zasíťování budovy Gymnázia, Hranice, Zborovská 293 Wi-Fi připojením. Toto připojení do budoucna zajistí využití moderních technologií při výuce studentů a umožní další rozvoj vyučovacích metod zejména při přípravě studentů na další vzdělávání.

Mgr. Ivo Macháček

Aktuality

Přednáška Mgr. Jakuba Bělíčka z PřF UP (téma-fotosyntéza) sem BICH ve výuce

[28.02.2022]

Přípravné kurzy pro přijímací zkoušky

[24.02.2022]

Workshop na téma Exekuce a insolvence, V5.A. 3.A

[22.02.2022]

TSP nanečisto (matematicko-analytické schopnosti) 4.A a V6.A

[21.02.2022]