„FRANCOUZŠTINA NA GYMNÁZIU HRANICE“ – Přijď na Den otevřených dveří 12. ledna od 13:00-17:00 a dozvíš se více informací. Možnost ukázkové hodiny!!!!!!

[10. 12. 2015] | Uveřejnil: Nikola Stodůlková

Projekt s názvem „Francouzština na Gymnáziu Hranice“ zcela moderně a inovativně přistupuje k rozšiřování jazykových a metodologických kompetencí u vyučujícího francouzského jazyka a k rozšíření tak nabídky studia o další cizí jazyk. Díky tomuto projektu bude škola moci žákům nabízet francouzštinu jako druhý cizí jazyk!

Všichni studenti se na našem gymnáziu povinně učí anglický jazyk. Gymnázium však chce žákům od příštího školního roku nabídnout jeden z nejdůležitějších jazyků nejen Evropské unie, ale i OSN, UNESCO, NATOfrancouzský jazyk – jako druhý volitelný jazyk, tak aby žáci zvýšili nejen své jazykové, ale v budoucnu i pracovní kompetence.

Dlouhodobým přínosem projektu bude zvýšení prestiže školy v tomto regionu s nabídkou dalšího cizího jazyka – francouzštiny, odborně proškolený vyučující a jeho implementace moderní metodologie do výuky.

Již v letošním školním roce 2015/2016 se podařilo otevřít dvě nové skupiny francouzštiny. Výuka probíhá v multimediální učebně, žáci ve výuce používají nové moderní materiály, již se zúčastnili Francouzského podzimu v Ostravě s výukou rodilého mluvčího, přednášky o postavení Francie a francouzštiny v EU a zdaleka tímto podobné aktivity nekončí. V dalším pololetí se vybraní žáci francouzštiny zúčastní Olympiády ve francouzštině, Soutěže ve zpěvu frankofonní písně, Gastrosoutěže, čekáme návštěvu ředitele Alliance française z Ostravy a plánujeme poznávací zájezd do Paříže.

Přijďte na Den otevřených dveří, kde se dozvíte více informací o studiu tohoto jazyka, vyslechnout si zkušenosti, názory letošních francouzštinářů, anebo využít možnosti zúčastnit se ukázkové hodiny.

– francouzština jako tzv. druhý cizí jazyk ve čtyřletém i šestiletém cyklu studia

– výuka v multimediálních jazykových učebnách

– moderní výukové materiály včetně autentických (CD, DVD, TV5 MONDE, internet) a francouzské učebnice

– možnost složit mezinárodní zkoušku DELF

– olympiády a soutěže ve francouzském jazyce

– úzká spolupráce s Francouzským velvyslanectvím v ČR a Aliance française v Ostravě

– poznávací zájezdy do Francie (Paříž, Bretaň, Azurové pobřeží, aj.)

Mgr. Nikola Stodůlková

 Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.

10 důvodů, proč se učit francouzsky:

 

  1. Jazyk, kterým se mluví po celém světě.
  2. Jazyk, který pomáhá najít práci a znásobí vaše šance na mezinárodním trhu práce.
  3. Francouzština je mezinárodním jazykem kuchyně, módy, výtvarného umění, divadla, filmu, tance a architektury.
  4. Jazyk na cesty. Francie je jednou z nejnavštěvovanějších zemí na světě.
  5. Jazyk ke studiu na francouzských univerzitách.
  6. Jazyk mezinárodních vztahů. Francouzština je oficiálním a pracovním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie, UNESCO, NATO, Mezinárodního olympijského výboru, Červeného kříže a několika právních institucí ve Štrasburku, Bruselu a Lucemburku.
  7. Jazyk, který otevírá dveře do světa, třetí nejpoužívanější jazyk na internetu.
  8. Jazyk, který se příjemně studuje.
  9. Jazyk, který vám usnadní studium dalších jazyků.
  10. Jazyk lásky a rozumu.

Aktuality

Přednáška Mgr. Jakuba Bělíčka z PřF UP (téma-fotosyntéza) sem BICH ve výuce

[28.02.2022]

Přípravné kurzy pro přijímací zkoušky

[24.02.2022]

Workshop na téma Exekuce a insolvence, V5.A. 3.A

[22.02.2022]

TSP nanečisto (matematicko-analytické schopnosti) 4.A a V6.A

[21.02.2022]