Gymnázium Hranice má únikovou hru

[5. 04. 2019] | Uveřejnil: administrator

Naše škola se v loňském roce zapojila do projektu Erasmus+ s názvem „Open it!“, jehož cílem je pomocí nových technologií z Fablabu připravit únikovou hru. Do projektu byly zapojeny celkem tři školy, Gymnázium Slovenské Konjice-Zreče ze Slovinska a Gymnázium Eugena Kumičića v Opatiji z Chorvatska. Naše škola měla svou únikovou hru připravit jako první. Studenti třídy V4.A si jako příběh provázející únikovou hru zvolili životní osud psychologa a lékaře Sigmunda Freuda. Tento rodák z moravského Příbora se stal známou a uznávanou osobností, ale pro svůj židovský původ byl pronásledován nacisty a později přinucen k útěku do exilu.
Evaluaci této únikové hry provedli slovinští a chorvatští studenti, kteří se zúčastnili výměnného pobytu na naší škole v době od pondělí 1. 4. 2019 do 5. 4. 2019. Studenti i učitelé ze spolupracujících škol přitom nešetřili chválou a uznáním na adresu všech, kteří na přípravě hry pracovali. Zvláště bychom chtěli vyzvednout zásluhy zapojených studentů, kteří pracovali na přípravě interiéru, logických hádanek a kvízů i výměnného pobytu a také pečovali o zahraniční hosty. Jmenovitě jde o tyto studenty: Sára Marie Cimalová, Žanety Václavková, Alžběta Váňová, Natalie Maršálková, Denisa Bajgarová, Klára Vašinová, Michaela Švehlíková, Eva Selzerová, Magdaléna Bartošová, Luboš Bezděk, Dominik Rӧder, Lenka Zdráhalová, Klára Příkaská, Lenka Gerlová, Kateřina Šnejdrlová,Tomáš Hlavinka,Jakub Nevřela , Rostislav Helešic a Ivan Křistek. Za tým zapojených učitelů bych chtěla poděkovat především Ludmile Malé, Pavle Záchelové a Nikole Stodůlkové.
Autor: Koordinátor projektu Mgr. Dagmar Kolářová

Aktuality

Přednáška Mgr. Jakuba Bělíčka z PřF UP (téma-fotosyntéza) sem BICH ve výuce

[28.02.2022]

Přípravné kurzy pro přijímací zkoušky

[24.02.2022]

Workshop na téma Exekuce a insolvence, V5.A. 3.A

[22.02.2022]

TSP nanečisto (matematicko-analytické schopnosti) 4.A a V6.A

[21.02.2022]