Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

[27. 10. 2021] | Uveřejnil: Ivo Macháček

M I M O Ř Á D N É   O P A T Ř E N Í

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne
22. října 2021 upozorňujeme všechny žáky a zaměstnance školy, že s účinností ode dne 25. října 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření se

zakazuje pohyb a pobyt osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) ve vnitřních prostorách školy.

Zákaz neplatí pro žáky a studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni a dále pro pedagogické pracovníky při poskytování vzdělávání.

Plné znění Mimořádného opatření

Mimoradne-opatreni-ochrana-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-25-10-2021-do-odvolani (1)

V Hranicích dne 26.10. 2021

Mgr. Ivo Macháček
zástupce ředitele školy

Aktuality

Přednáška Mgr. Jakuba Bělíčka z PřF UP (téma-fotosyntéza) sem BICH ve výuce

[28.02.2022]

Přípravné kurzy pro přijímací zkoušky

[24.02.2022]

Workshop na téma Exekuce a insolvence, V5.A. 3.A

[22.02.2022]

TSP nanečisto (matematicko-analytické schopnosti) 4.A a V6.A

[21.02.2022]