Aktuální informace pro žáky a zákonné zástupce – výuka, klasifikace

[7. 06. 2021] | Uveřejnil: Ivo Macháček

Od úterý 8. 6. 2021 není povinnost při výuce nosit roušky, respirátory. O přestávkách a ve společných prostorách povinnost nošení roušek, respirátorů zůstává. Platí pro žáky i učitele.

 

V pondělí 7. 6. 2021  – antigenní testování na COVID 19 

Zahájení testování 8.00 hodin v učebnách dle platného rozvrhu pro první vyučovací hodinu.

 

Prezenční výuka od 24. 5. 2021

– od 24. 5. 2021 začíná prezenční výuka všech ročníků bez rotace dle platného rozvrhu a suplování

– homogenita tříd a skupin není povinná,

– tělesná výchova  – umožněny sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být nejvýše 30 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště, umožněny sportovní činnosti venku bez těchto omezení, přítomnost dětí, žáků, studentů a jiných účastníků se umožňuje v šatnách, v jiných vnitřních prostorech, jako jsou, sprchy apod., se zakazuje,

– v dalším zůstávají pravidla stejná jako doposud – zejména povinnost testování, nošení ochrany dýchacích cest

 

– žáci odchází do šaten až po testování

Podmínky pro účast na vzdělávání

– antigenní test ve škole, nebo žák

– absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

–  absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

– má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen SPC“) uplynulo nejméně 14 dnů, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen SPC“) uplynulo nejméně 22 dnů, ale ne více než 90 dní pokud nebyla aplikována druhá dávka, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, ale ne více než9 měsíců

–  prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní

Žákovi, který nesplní tyto podmínky, neumožní škola účast na vzdělávání.

 

 

 

 

1) Informace k provozu školy od 10. 5. 2021

– na základě vyjádření MŠMT ze dne 4. 5. 2021 se umožňuje osobní přítomnost žáků nižšího stupně šestiletého gymnázia za podmínky, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd

– pro žáky platí povinnost nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu

v týdnu od 10. 5. 2021 – 14. 5. 2021 se prezenční výuky zúčastní pouze třída V1.A, ostatní třídy pokračují v distanční výuce, kmenová učebna V4.A, stěhování dle platného suplování

v týdnu od 17. 5. 2021 – 21. 5. 2021 se prezenční výuky zúčastní pouze třída V2.A, ostatní třídy pokračují v distanční výuce, kmenová učebna V2.A, stěhování dle platného suplování

2) Testování žáků

– žáci po vstupu do budovy nevstupují do šaten, ale přímo odchází do testovacích místností

– testování bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek, čas testování 7.55 – 8.15 hod.

– třídy chemická posluchárna (první polovina dle abecedního seznamu), biologická posluchárna (druhá polovina abecedního seznamu)

V záložce Maturitní zkouška jsou uvedeny základní změny týkající se maturitní zkoušky 2020/2021.

Období od  8. 3. 2021 

Výuka bude od 8. 3. 2021 nadále probíhat distančním způsobem, dle platného rozvrhu hodin a v časech rozvrhu hodin synchronně nebo asynchronně. Účast všech žáků na distanční výuce je povinná.

(na základě krizového opatření vlády ČR ze dne 26.3.2021, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření ze dne 26.2. 2021)

 

Období od  1. 3. 2021 – 5. 3. 2021 Jarní prázdniny

Období od 15. 2 . 2021 – do odvolání

Dle vyjádření MŠMT ukončení nouzového stavu nebude mít vliv na dosavadní režim na školách. Opatření ve školství se od pondělí 15. 2. 2021 budou řídit podle zákona o ochraně veřejného zdraví

Výuka bude od 15. 2. 2021 nadále probíhat distančním způsobem, dle platného rozvrhu hodin a v časech rozvrhu hodin synchronně nebo asynchronně. Účast všech žáků na distanční výuce je povinná.

Do záložky Maturitní zkouška bylo vložen dopis ČŠI o zpřístupnění didaktických testů z minulého období.

Do záložky Maturitní zkouška bylo vloženo Jednotné zkušební schéma didaktických testů společné části maturitní zkoušky – jarní zkušební období 2021.

 

Výpisy z vysvědčení za 1. pololetí budou vydány nejpozději do 3 dnů po návratu žáků do školy.

 

Období od 1. 2 . 2021 – 14. 2. 2021

Výuka bude nadále probíhat distančním způsobem, dle platného rozvrhu hodin a v časech rozvrhu hodin synchronně nebo asynchronně. Účast všech žáků na distanční výuce je povinná.

 

Období od 25. 1. 2021 – 28.1. 2021

Výuka bude nadále probíhat distančním způsobem, dle platného rozvrhu hodin a v časech rozvrhu hodin synchronně nebo asynchronně. Účast všech žáků na distanční výuce je povinná.

Období od 4. 1. 2021 – 22.1. 2021

Výuka bude probíhat distančním způsobem, dle platného rozvrhu hodin a v časech rozvrhu hodin synchronně nebo asynchronně. Účast všech žáků na distanční výuce je povinná.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zároveň pro základní školy, střední školy, konzervatoře a základní umělecké školy stanovilo 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). To znamená, že pro tyto druhy škol není v tyto dny povinné vzdělávání distančním způsobem podle ustanovení § 184a školského zákona.

Informace k organizaci prezenčního a distančního vzdělávání v týdnu od 14. 12. do 18. 12. 2020:

prezenční vzdělávání: třídy V2.A, V3.A, V4.A, V6.A, 1.A., 2.A, 4.A  – dle platného rozvrhu a suplování

 • tělesná výchova: bez sportovní činnosti
 • hudební výchova: bez zpěvu

distanční vzdělávání: třídy  V1.A, V5.A, 3.A.

 

Informace k organizaci prezenčního a distančního vzdělávání v týdnu od 7. 12. do 11. 12. 2020:

prezenční vzdělávání: třídy V1.A, V2.A, V5.A,  V6.A, 3.A, 4.A – dle platného rozvrhu a suplování

 • tělesná výchova: bez sportovní činnosti
 • hudební výchova: bez zpěvu

distanční vzdělávání: třídy  V3.A, V4.A, 1.A, 2.A.

PhDr. Radovan Langer

ředitel školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace k organizaci prezenčního a distančního vzdělávání v týdnu od 30.11. do 4.12.2020:

prezenční vzdělávání: třídy 4.A., V6.A  – rozvrh viz suplování, třída V2.A  – výuka dle rozvrhu a suplování

 • tělesná výchova: bez sportovní činnosti
 • hudební výchova: bez zpěvu

distanční vzdělávání: třídy V1.A, V3.A, V4.A, V5.A, 1.A, 2.A. 3.A

Další informace k organizaci vzdělávání v období 7.-11.12.2020 na Gymnáziu Hranice budou k dispozici na webových stránkách školy v průběhu příštího týdne. (V neděli 29.11.2020 má vláda rozhodnout o platném stupni ze škály 1-5 protiepidemického systému a organizaci prezenčního/distančního vzdělávání v jednotlivých typech škol.)

PhDr. Radovan Langer

ředitel školy

 

 

 

 

Opětovné zavedení prezenční výuky na Gymnáziu Hranice

Na základě rozhodnutí Vlády ČR je od středy 25.11.2020 opět povolena osobní přítomnost žáků maturitních tříd 4.A a V6.A ve vyučování.

Tyto třídy budou mít prezenční výuku bez povinně volitelných předmětů – tato vzdělávací oblast se nebude realizovat z důvodu zachování homogenity jednotlivých tříd. O organizaci vzdělávání v této vzdělávací oblasti (PVP) budou žáci 4.A a V6.A informováni ve středu 25.11.2020.

Ostatní třídy mají distanční vzdělávání do odvolání.

Na základě rozhodnutí Vlády ČR je od pondělí 30.11.2020 opět povolena osobní přítomnost žáků 9.tříd ZŠ a odpovídajících tříd nižšího stupně víceletého gymnázia (V2.A) ve vyučování.

Rotačně se střídají ostatní třídy 2.stupně ZŠ a odpovídající úroveň VG (V1.A).

V týdnu od 30.11. do 4.12.2020 se bude prezenčně vzdělávat pouze třída V2.A, třída V1.A bude mít v tomto týdnu i nadále distanční vzdělávání, současně se budou prezenčně vzdělávat maturitní třídy 4.A a V6.A dle bodu 1.

Ostatní třídy mají distanční vzdělávání do odvolání.

V období od 7.12. – 11.12.2020 se bude s třídami V2.A, V6.A a 4.A prezenčně vzdělávat i třída V1.A (střídání / rotace prezenčního a distančního vzdělávání). Ostatní třídy mají distanční vzdělávání do odvolání.

Od zavedení třetího stupně protiepidemického systému (PES) pak nastane rotace prezenční výuky a distančního vzdělávání u ostatních tříd Gymnázia Hranice (V1.A, V3.A, V4.A, V5.A, 1.A, 2.A, 3.A).

O organizaci rotačního způsobu vzdělávání budou žáci školy a zákonní zástupci nezletilých žáků školy s předstihem informováni na webových stránkách školy.

Související protiepidemická opatření

 1. Platí povinnost nošení ochrany úst a nosu ve všech prostorách školy a během vyučovací hodiny.
 2. Dodržuje se pravidlo 3R – roušky, ruce, rozestupy.
 3. Větrání učeben o přestávkách a v průběhu vyučovací hodiny (v polovině hodiny) – žákům doporučujeme teplé oblečení i do tříd.
 4. Zachování homogenity jednotlivých tříd během prezenční výuky.
 5. Je zakázán zpěv v hudební výchově a sportovní činnosti při vzdělávání (tělesná výchova pouze v teoretické rovině v učebně či venku).
 6. Vstup třetích osob do budovy školy je umožněn pouze v odůvodněných případech (KHS, ČŠI, kontrolní orgány, zákonní zástupci nezletilých žáků, zásobování aj.)
 7. Jsou umožněny osobní / individuální konzultace s vyučujícími.

Hranice 20.11.2020

PhDr. Radovan Langer

ředitel školy

Na základě usnesení vlády č. 408/2020 ze dne 12.10.2020  o přijetí krizového opatření se s platností od 14.10.2020 zakazuje osobní přítomnost na vzdělávání všem studentům Gymnázia, Hranice, Zborovská 293 ve škole. Výuka bude nadále probíhat distanční formou, dle platného rozvrhu hodin a v časech rozvrhu hodin synchronně nebo asynchronně. Účast všech žáků na distanční výuce je povinná.

 

Mgr. Macháček Ivo

zástupce ředitele školy

 

 

V návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinností od 12. 10. 2020 do 25. října (včetně) platí na celém území České republiky následující:

 • u středních škol se zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů ve školách, výuka po tuto dobu probíhá distančně, účast žáků na distanční výuce je povinná
 • pro nižší stupně víceletých gymnázií (V1.A, V2.A) platí stejný režim jako doposud – probíhá výuka ve škole dle platného rozvrhu a suplování.

Z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR je od 18.9.2020 vyžadována povinnost nositi ochranu úst a nosu (rouška, ochranný štít) při prezenční výuce.

Distanční výuka:

 • výuka bude probíhat přes Office365, konkrétní termíny on-line výuky budou uváděny v kalendáři Office365 pro jednotlivé třídy průběžně (předpokládá se v termínu dle platného rozvrhu)

Stravování žáků:

 • žáci nižšího stupně víceletého gymnázia se mohou stravovat bez omezení, obědy nebyly odhlášeny!
 • žáci ostatních ročníků, u nichž probíhá distanční výuka, mají v jídelnách jednotně obědy odhlášeny, mohou si je samostatně přihlásit, bude jim i nadále poskytnut oběd za dotovanou cenu při dodržení níže uvedených informací:
 • Jídelna Šromotovo – oběd je možno odebrat, není možno jej odebrat do jídlonosičů
 • Jídelna 1.máje – oběd je možno odebrat pouze do jídlonosičů v době od 11.00 – 11.30 hod., oběd nelze konzumovat v jídelně.

Provoz kanceláře školy:

 • úřední hodiny pro veřejnost a žáky pondělí a středa 8.00 – 11.00

26 .- 27. října 2020 – jsou MŠMT  vyhlášeny jako dny volna (neprobíhá ani distanční vzdělávání).

Prosíme všechny žáky a zákonné zástupce, aby sledovali web školy.

Děkujeme.

 

Mgr. Ivo Macháček

zástupce ředitele školy

Aktuality

Přednáška Mgr. Jakuba Bělíčka z PřF UP (téma-fotosyntéza) sem BICH ve výuce

[28.02.2022]

Přípravné kurzy pro přijímací zkoušky

[24.02.2022]

Workshop na téma Exekuce a insolvence, V5.A. 3.A

[22.02.2022]

TSP nanečisto (matematicko-analytické schopnosti) 4.A a V6.A

[21.02.2022]