Přednáška Jíte zdravě?

[7. 02. 2022] | Uveřejnil: administrator

Ve čtvrtek 27.ledna navštívila žáky třídy V1.A a předmět Člověk a svět práce s přednáškou na téma Jíte zdravě?  Ing. et Ing. Anna Adámková, Ph.D. z UTB Zlín. Po dávce teorie, kdy žáci zjistili, že nejsou nezdravé potraviny, ale jen nezdravé stravování, byly zodpovězeny dotazy erudovanými odborníky z Ústavu analýzy a chemie potravin. Následovala praktická část, ve které si žáci sami připravili ideální a chutnou svačinku z potravin, které získali od přednášejících.

Doufejme, že žáci aplikují nové znalosti při přípravě každodenní svačiny do školy 😊

Jana Horáková, Taťána Palkovská

Aktuality

Přednáška Mgr. Jakuba Bělíčka z PřF UP (téma-fotosyntéza) sem BICH ve výuce

[28.02.2022]

Přípravné kurzy pro přijímací zkoušky

[24.02.2022]

Workshop na téma Exekuce a insolvence, V5.A. 3.A

[22.02.2022]

TSP nanečisto (matematicko-analytické schopnosti) 4.A a V6.A

[21.02.2022]