Přednáška pana Cibička v biochemii

[21. 12. 2021] | Uveřejnil: administrator

V pondělí 13.12. se na našem gymnáziu uskutečnila přednáška MUDr. Norberta Cibička, jíž se v rámci předmětu seminář biochemie pod dohledem paní učitelky Polákové zúčastnili žáci tříd V6.A a 4.A.
Pan doktor celou besedu koncipoval na základě otázek, které si žáci již předem připravili a v předstihu mu je i zaslali. Ve dvouhodinovém bloku se studenti dozvěděli spoustu informací o oborech, jimž se pan Cibiček věnuje. Jde například o praktické lékařství, které v současné době vykonává, klinickou biochemii nebo o práci na oddělení urgentního příjmu ve FN Olomouc. Více o práci doktora Cibička je možno si přečíst např. na následujícím odkaze: https://www.nordinace.cz/o-nas. Žákům se také jistě budou hodit podrobné informace o průběhu studia na lékařské fakultě nebo různé zajímavosti z mnohaleté praxe lékaře.
V každém případě se celá přednáška velmi povedla a všichni doufáme, že pan doktor ještě někdy v budoucnu naše gymnázium navštíví.
Kryštof Klvaňa

Aktuality

Přednáška Mgr. Jakuba Bělíčka z PřF UP (téma-fotosyntéza) sem BICH ve výuce

[28.02.2022]

Přípravné kurzy pro přijímací zkoušky

[24.02.2022]

Workshop na téma Exekuce a insolvence, V5.A. 3.A

[22.02.2022]

TSP nanečisto (matematicko-analytické schopnosti) 4.A a V6.A

[21.02.2022]