Přednáška UP Olomouc: Vystudovala jsem statistiku. Ale co teď s ní?

[5. 01. 2022] | Uveřejnil: administrator

V úterý 5. 1. 2022 se v rámci seminářů matematiky ve 3. a 4. ročníku konala poutavá přednáška Mgr. Kamily Fačevicové, Ph.D. – „Vystudovala jsem statistiku. Ale co teď s ní?“ Odborná asistentka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého seznámila naše studenty s tímto matematickým oborem a zaměřila se na jeho aplikaci v praxi. Ukázala našim studentům konkrétní výstupy práce statistika. Studenti se tak dozvěděli, jak mohou být výsledky zpracování statistických dat užitečné v mnoha oborech lidské činnosti – např. politologie, medicína, geologie, ekonomie či chemie. V závěru přednášky získali naši třeťáci a čtvrťáci informace nejen o oborech, které katedra Matematické analýzy a aplikací matematiky v Olomouci nabízí, ale také jak se zapojit a vyzkoušet si vysokoškolské studium již během studia na střední škole.
Moc děkujeme!

Aktuality

Přednáška Mgr. Jakuba Bělíčka z PřF UP (téma-fotosyntéza) sem BICH ve výuce

[28.02.2022]

Přípravné kurzy pro přijímací zkoušky

[24.02.2022]

Workshop na téma Exekuce a insolvence, V5.A. 3.A

[22.02.2022]

TSP nanečisto (matematicko-analytické schopnosti) 4.A a V6.A

[21.02.2022]