Preventivní akce na gymnáziu Hranice

[11. 11. 2021] | Uveřejnil: administrator

22.září 2021 proběhla na gymnáziu v Hranicích v rámci prevence negativních jevů beseda a přednáška se strážmistrem p.Šindlerem z městské policie. Žáci třídy V3.A a 1.A se dozvěděli zajímavé informace o trestní zodpovědnosti, o postižitelnosti osob za uchovávání a distribuci návykových látek, o činnosti městské policie ale taky o možnosti použití donucovacích prostředků při zatýkání podezřelých osob. Nedílnou součástí byla i dnes aktuální kyberšikana – pořizování fotek a jiných digitálních záznamů a jejich šíření na sociálních sítích. Účastníci besedy velmi kladně hodnotili jak nové informace o daných jevech, tak i drobný vhled do právního povědomí.

FB: Beseda s městskou policií 22.9.2021
Žáci V3.A a 1.A besedovali na téma – prevence negativních jevů, právní zodpovědnost, kyberšikana.

J.Horký

Aktuality

Přednáška Mgr. Jakuba Bělíčka z PřF UP (téma-fotosyntéza) sem BICH ve výuce

[28.02.2022]

Přípravné kurzy pro přijímací zkoušky

[24.02.2022]

Workshop na téma Exekuce a insolvence, V5.A. 3.A

[22.02.2022]

TSP nanečisto (matematicko-analytické schopnosti) 4.A a V6.A

[21.02.2022]