Příspěvky SRPG

[16. 09. 2021] | Uveřejnil: Ivo Macháček

Platba SRPG

Příspěvky ponechány ve výši  200,- Kč za žáka a rok.

Příspěvek lze zaplatit hotovostně u třídních učitelů nebo bezhotovostně na účet SRPG.
Číslo účtu je:  123-4487500207/0100.   

U variabilního symbolu uvádějte prvních 6 číslic z přihlášení zákonného zástupce do Bakaláře, do zprávy pro příjemce uveďte třídu a jméno žáka.

Aktuality

Přednáška Mgr. Jakuba Bělíčka z PřF UP (téma-fotosyntéza) sem BICH ve výuce

[28.02.2022]

Přípravné kurzy pro přijímací zkoušky

[24.02.2022]

Workshop na téma Exekuce a insolvence, V5.A. 3.A

[22.02.2022]

TSP nanečisto (matematicko-analytické schopnosti) 4.A a V6.A

[21.02.2022]