Propagujeme naše gymnázium

[8. 11. 2021] | Uveřejnil: administrator

Stejně jako ostatní střední školy i naše gymnázium se chce zviditelnit a přilákat budoucí studenty.
V pondělí 8. listopadu 2021 jsem s Veronikou a Adamem, studenty ze 3. A, navštívila ZŠ v Bystřici
pod Hostýnem.
Paní učitelka Mgr. Eva Mikešová, třídní 9. B, nám nabídla své dvě vyučovací hodiny, abychom
deváťáky seznámili s naší školou. Využili jsme obě hodiny a žákům jsme v nich přiblížili
Gymnázium Hranice, jeho historii, současný učební plán, úspěchy i perspektivy. To vše jsme
doprovodili prezentacemi vytvořenými v PowerPointu. Veronika s Adamem přidali své postřehy
a zkušenosti. Na závěr mám deváťáci pokládali otázky, a že jich nebylo málo. Zdá se, že jsme
žáky této základky zaujali, což bylo našim cílem.
I když dojíždět z Bystřice do Hranic není zrovna jednoduché, jsem rádi, že jsme tuto školu mohli
oslovit. Chci ještě jednou poděkovat paní učitelce, která byla velmi milá a vytvořila ve škole
přátelskou atmosféru, a také svým studentům, kteří mi s touto akcí moc pomohli.
Přeji hodně úspěchů s propagací školy i svým kolegům a doufám, že Gymnázium Hranice bude známe
v širokém okolí.
Dr. Zdenka Lajdová

Aktuality

Přednáška Mgr. Jakuba Bělíčka z PřF UP (téma-fotosyntéza) sem BICH ve výuce

[28.02.2022]

Přípravné kurzy pro přijímací zkoušky

[24.02.2022]

Workshop na téma Exekuce a insolvence, V5.A. 3.A

[22.02.2022]

TSP nanečisto (matematicko-analytické schopnosti) 4.A a V6.A

[21.02.2022]