Recenze na knihu z pera našeho žáka ze třídy V1.A

[17. 02. 2021] | Uveřejnil: administrator

Recenze knihy Expert v časopise Vaše literatura

Recenze knihy Expert v časopise Vaše literatura

Plody distanční výuky 

Distanční výuka jistě nenahradí klasické vyučování, ale někdy nabízí jiné možnosti uplatnění. Například slohová práce nemusí být výhradně určena pouze k ohodnocení známkou, může mít své praktické využití. Albert Cibiček, vnímavý čtenář a žák třídy V1. A, úspěšně publikoval svou recenzi v literárním časopise Vaše literatura. Gratulujeme k úspěchu a první publikační činnosti, Alberte.  

https://www.vaseliteratura.cz/pro-dospele/7702-expert 

 

Aktuality

Přednáška Mgr. Jakuba Bělíčka z PřF UP (téma-fotosyntéza) sem BICH ve výuce

[28.02.2022]

Přípravné kurzy pro přijímací zkoušky

[24.02.2022]

Workshop na téma Exekuce a insolvence, V5.A. 3.A

[22.02.2022]

TSP nanečisto (matematicko-analytické schopnosti) 4.A a V6.A

[21.02.2022]