„Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky“

[1. 11. 2021] | Uveřejnil: Nikola Stodůlková

V pořadí čtvrtý regionální seminář české části projektu „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky“ proběhl v Olomouci dne 22. 10. 2021. Na programu tohoto semináře byla především snaha o řešení problému, jak co nejlépe zabránit šíření obsahu produkovaného teroristickými skupinami na internetu. Seminář věrně kopíroval skutečný průběh jednání Evropského parlamentu. Každý z účastníků tak představoval poslance a byly mu i přiděleny postoje, které by se měl na jednání snažit zastávat. Tyto postoje se odvíjely od poslanecké frakce Evropského parlamentu, za kterou daný účastník jednal. Cílem často nebylo ani tak prosadit vše, co jsme si představovali, jako spíše nalezení kompromisu s ostatními účastníky, který pak za svůj mohli přijmout všichni. Návrhy musely vždy být přijaty nadpoloviční většinou všech zúčastněných, takže k dosažení alespoň elementární shody často vedla komplikovaná vyjednávání a diskuze.

Každoroční regionální semináře „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky“ jsou velmi zajímavými akcemi, které mohou každému studentovi poskytnout vhled do procesů fungování Evropského parlamentu. Nabízejí jedinečnou příležitost, kterou každému vřele doporučuji.

Kryštof Klvaňa, V6.A

 

Aktuality

Přednáška Mgr. Jakuba Bělíčka z PřF UP (téma-fotosyntéza) sem BICH ve výuce

[28.02.2022]

Přípravné kurzy pro přijímací zkoušky

[24.02.2022]

Workshop na téma Exekuce a insolvence, V5.A. 3.A

[22.02.2022]

TSP nanečisto (matematicko-analytické schopnosti) 4.A a V6.A

[21.02.2022]