Bobřík informatiky – rozvíjíme informatické myšlení žáků

[19. 11. 2021] | Uveřejnil: administrator

Jako každý rok na podzim, také v listopadovém týdnu od pondělí 15. 11. do čtvrtku 18. 11. probíhala na naší škole online soutěž zaměřená na informatické myšlení s názvem Bobřík informatiky. I letos se do soutěže přihlásilo mnoho žáků. V kategorii nejstarších žáků 3. a 4. ročníku gymnázia soutěžilo celkem 10 studentů. Nejúspěšnější byla Tereza Zápotocká se 156 body, na druhém místě pak Lukáš Brezniak se 155 body a na třetím Lukáš Zeman se 116 body. V kategorii Junior, což jsou žáci 1. a 2. ročníku střední školy soutěžilo 43 studentů. První místo obsadil Daniel Kopáčik se 159 body, za ním Ondřej Kuchař se 155 body a na třetí příčku dosáhl Onřej Burianec se 147 body. Soutěžící této kategorie byli rozděleni na dvě poloviny a je třeba podotknout, že první skupina byla velmi znevýhodněna, neboť server Bobříka byl v danou chvíli přetížený, reagoval velmi pomalu a soutěžící nestihli uložit všechny své odpovědi. Organizátoři se všem omlouvají a snažili se ihned posílit kapacitu serverů, ale zásah přesto nebyl dost rychlý, což postihlo část soutěžících. Nedá se nic dělat. Organizátoři se na příští rok jistě lépe připraví. Poslední kategorie jsou Kadeti. Tedy žáci 8. a 9. tříd. Na naší škole se této soutěže zúčastnili žáci V1. A a V2.A. A to v počtu 44 žáků. Na prvních dvou místech se se stejným počtem bodů umístila Markéta Jašíková a Antonín Krčmář se 192 body ze třídy V2.A. O příčku třetí a čtvrtou se pak dělí Jakub Konečný a Anna Margarito se 180 body. Všem soutěžícím děkujeme za reprezentaci školy a všem úspěšným řešitelům blahopřejeme. Těšíme se na další kolo Bobříka informatiky. Speciální ústřední kolo, které se organizuje pouze pro kategorii Senior, se uskuteční na naší škole již 3. února 2022.

Aktuality

Přednáška Mgr. Jakuba Bělíčka z PřF UP (téma-fotosyntéza) sem BICH ve výuce

[28.02.2022]

Přípravné kurzy pro přijímací zkoušky

[24.02.2022]

Workshop na téma Exekuce a insolvence, V5.A. 3.A

[22.02.2022]

TSP nanečisto (matematicko-analytické schopnosti) 4.A a V6.A

[21.02.2022]