Školní kolo překladatelské soutěže pro 2. cizí jazyk

[3. 11. 2021] | Uveřejnil: Nikola Stodůlková

Ve středu 3. listopadu 2021 se na naší škole konalo školní kolo překladatelské soutěže pro 2. cizí jazyk, tj. pro jazyk německý a francouzský. Tato soutěž probíhá již několik let pod záštitou Filozofické fakulty UP v Olomouci. FF je zároveň garantem univerzitního kola soutěže, kterého se za naši školu zúčastní 2 studenti s nejlepším výsledkem každého z uvedených jazyků.

Studenti měli za úkol přeložit během 90 minut z cizího do mateřského jazyka  dva texty – jeden z uměleckého a jeden z odborného funkčního stylu.
Soutěže se zúčastnilo 50 % němčinářů z maturitního ročníku a 30 % francouzštinářů z různých ročníků.

Možnost účasti na této soutěži byla přínosná pro všechny, zvláště pro ty studenty, kteří přemýšlejí o studiu překladatelství a tlumočnictví.
Všem studentům děkujeme za účast a skvělé výsledky, kterými dokázali, že i přes menší hodinovou dotaci pro 2. cizí jazyk je možné si tento jazyk osvojit na vysoké úrovni.

PhDr. Věra Zemánková

 

Aktuality

Přednáška Mgr. Jakuba Bělíčka z PřF UP (téma-fotosyntéza) sem BICH ve výuce

[28.02.2022]

Přípravné kurzy pro přijímací zkoušky

[24.02.2022]

Workshop na téma Exekuce a insolvence, V5.A. 3.A

[22.02.2022]

TSP nanečisto (matematicko-analytické schopnosti) 4.A a V6.A

[21.02.2022]