Tlumočnictví a překladatelství – francouzština a angličtina

[8. 02. 2022] | Uveřejnil: Nikola Stodůlková

Pondělní odpolední semináře maturantům zpestřila návštěva Marty Kolískové, překladatelky a tlumočnice francouzštiny a angličtiny. V rámci projektu Den pro školu, ve kterém lidé z praxe umožňují středoškolákům nahlédnout do jejich povolání, a najít tak svou vlastní vášeň, nás paní Kolísková seznámila s tím, co všechno překladatelská a tlumočnická profese obnáší.

Po ujasnění rozdílu mezi těmito odvětvími jsme se dozvěděli, že existují dva typy tlumočení. Prvním je konsekutivní tlumočení, v němž je zapotřebí ovládat tzv. tlumočnickou notaci. Tuto užitečnou dovednost nám paní Kolísková předvedla i naživo. Během chvilky dokázala pomocí jednoduchých obrázků zaznamenat na tabuli celý odstavec textu. Druhým typem je tlumočení simultánní, při kterém tlumočníci sedí v tlumočnické kabině a překládají současně s mluvčím. Tento způsob můžeme znát například z přímých přenosů v televizi nebo z fotografií jednání Evropského parlamentu. Právě práce pro EU představuje mezi tlumočníky tu nejvyšší metu.

Paní Kolísková nás seznámila i se svou vlastní cestou k tomuto povolání. Hlavními předpoklady pro ni byly láska k jazykům a četbě a odhodlání učit se novým věcem. Avšak jen předpoklady nestačí, proto bylo nutné učinit konkrétní kroky – mimo jiné studium na vysoké škole, jazykové kurzy a pobyty v zahraničí. V praxi musí tlumočník/překladatel ovládat kromě samotného jazyku také řečnické dovednosti, schopnost rychlého rozhodování nebo znalost tématu, jehož se překlad týká.

Kolik třešní, tolik višní. Jako každá profese, i tato má své těžkosti a záludnosti, jak jsme se mohli ostatně sami přesvědčit, když jsme si na konci přednášky zkusili krátký text přetlumočit sami. Nicméně jsme se loučili s nově nabytou motivací věnovat se i nadále studiu cizích jazyků, protože jsme se opět ujistili, že to rozhodně má smysl.

Paní Martě Kolískové tímto moc děkujeme a doufáme, že na naše gymnázium ještě někdy zavítá s další zajímavou přednáškou.

Magdaléna Kučerová, V6.A

 

 

Aktuality

Přednáška Mgr. Jakuba Bělíčka z PřF UP (téma-fotosyntéza) sem BICH ve výuce

[28.02.2022]

Přípravné kurzy pro přijímací zkoušky

[24.02.2022]

Workshop na téma Exekuce a insolvence, V5.A. 3.A

[22.02.2022]

TSP nanečisto (matematicko-analytické schopnosti) 4.A a V6.A

[21.02.2022]