Tváře J. A. Komenského

[18. 10. 2021] | Uveřejnil: administrator

Studenti Semináře českého jazyka a literatury ze tříd 3. A a V5. A se 18. 10. 2021 zúčastnili exkurze do Muzea Komenského v Přerově.

Exkurze byla zaměřená právě na osobnost Komenského, jehož 350. výročí úmrtí jsme si vloni připomněli. Studenti se rozhodli zpracovat pojednání o působení Komenského v Přerově, o jeho pedagogických zásadách a o jeho úsilí o změnu ve společnosti.

S Mgr. Janou Trtíkovou prošli studenti edukačním programem připraveným právě k výročí Komenského. Mgr. Helena Kovářová, komenioložka, jim umožnila vstup do depozitáře muzea a tam si  měli možnost prohlédnout staré spisy – díla Komenského a různá vydání map Moravy. Exkurzi ukončila návštěva Památníku jednoty bratrské.

Studenti odcházeli s pocitem, že se o Komenském dozvěděli hodně nového a že budou pokračovat  v bádání. Ostatně, s paní Mgr. Kovářovou máme dohodnuté další setkání 15. 11. 2021.

Dr. Zdenka Lajdová

Aktuality

Přednáška Mgr. Jakuba Bělíčka z PřF UP (téma-fotosyntéza) sem BICH ve výuce

[28.02.2022]

Přípravné kurzy pro přijímací zkoušky

[24.02.2022]

Workshop na téma Exekuce a insolvence, V5.A. 3.A

[22.02.2022]

TSP nanečisto (matematicko-analytické schopnosti) 4.A a V6.A

[21.02.2022]