Volby do Školské rady

[29. 04. 2021] | Uveřejnil: Ivo Macháček

Informace k volbám do Školské rady Gymnázia Hranice

MŠMT ČR vydalo dne 29.10.2020 opatření obecné povahy v souladu s paragrafem 184 odst.4 písm. a) školského zákona, které prodlužuje funkční období členů školských rad.

Ministerstvo školství rozhodlo, že funkční období členů školských rad je prodlouženo do 3 měsíců po skončení nouzového stavu. Z tohoto důvodu se posuzují i termíny nominací členů pro volby nového složení Školské rady Gymnázia Hranice i samotné termíny voleb členů.

Nové termíny:

Ukončení nominací: do 23.4. 2021

Konání voleb: 7. 5. 2021

 

Mgr. Ivo Macháček

ředitel školy

 

Ředitel školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium, Hranice, Zborovská 293, Zborovská 293, 753 01 Hranice, v souladu s ustanovením §167, odst. 4. Zákona č. 561/2004 sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje řádné uskutečnění voleb do Školské rady výše jmenované školy s těmito termíny:

1. 10. 2020 – zahájení nominace kandidátů do školské rady Gymnázia Hranice (2 za pedagogické pracovníky školy, 2 za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků školy

23. 4. 2021 –  ukončení nominace kandidátů do ŠRGH

7. 5. – 12. 5. 2021 – volby 2 zástupců za pedagogické pracovníky školy

7. 5. – 12. 5. 2021 –  volby 2 zástupců za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků školy
1) Mgr. Ivo Lesák
2) Julie Poláková (3.A)
3)  Klára Pavelková (V5.A)

7. 5. – 12. 5. 2021 – návrh na jmenování 2 zástupců zřizovatele ve Školské radě Gymnázia  Hranice
(navrhuje ředitel školy)

Volby do Školské rady GH se budou konat podle Volebního řádu pro konání voleb do školských rad ve školách zřizovaných Olomouckým krajem (UR/98/68/2020 ze dne 27. července 2020).

Mgr. Ivo Macháček

ředitel školy

Volební řád pro konání voleb do školských rad

Návrh kandidáta – 2020 – zletilí žáci

Aktuality

Přednáška Mgr. Jakuba Bělíčka z PřF UP (téma-fotosyntéza) sem BICH ve výuce

[28.02.2022]

Přípravné kurzy pro přijímací zkoušky

[24.02.2022]

Workshop na téma Exekuce a insolvence, V5.A. 3.A

[22.02.2022]

TSP nanečisto (matematicko-analytické schopnosti) 4.A a V6.A

[21.02.2022]