Vyhlášení konkurzního řízení

[4. 04. 2021] | Uveřejnil: Ivo Macháček

Oznámení o konání konkurzu

Oznámení o konání konkurzu

Olomoucký kraj v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a
konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkurzní řízení na
obsazení vedoucího pracovního místa ředitele
1 . G y m n á z i a , H r a n i c e , Z b o r o v s k á 2 9 3
se sídlem Zborovská 293, 753 01 Hranice, IČO 70259909

Vyhlášení konkurzního řízení

Aktuality

Přednáška Mgr. Jakuba Bělíčka z PřF UP (téma-fotosyntéza) sem BICH ve výuce

[28.02.2022]

Přípravné kurzy pro přijímací zkoušky

[24.02.2022]

Workshop na téma Exekuce a insolvence, V5.A. 3.A

[22.02.2022]

TSP nanečisto (matematicko-analytické schopnosti) 4.A a V6.A

[21.02.2022]