Výstava betlémů v Galerii M+M

[21. 12. 2021] | Uveřejnil: administrator

Není hezčí zakončení kalendářního roku než návštěva Galerie M+M s výstavou betlémů. Stalo se tak v pondělí 20. prosince a akce se mohly zúčastnit třídy V3. A a 2. A, které ten den mají estetické výchovy výtvarnou a hudební.
Obsah výuky byl naplněn pro obě zaměření. Studenti byli obeznámeni s tradicí vzniku betlémů, dále si v galerii prohlédli nejrůznější materiál, z něhož se betlémy tvoří. Nejvíce zaujal betlém z kamene, jenž se jevil studentům jako velmi atraktivní.
Nezahálela ani sekce hudební – na klavír zahrály studentky Michaela Rodrová ze třídy V3. A a Linda Straková ze třídy 2. A, ostatní studenti zpívali české koledy.
Děkujeme paní A. Musilové, jež pro studenty Gymnázia Hranice prodloužila výstavu o jeden den.
Tým EV

Aktuality

Přednáška Mgr. Jakuba Bělíčka z PřF UP (téma-fotosyntéza) sem BICH ve výuce

[28.02.2022]

Přípravné kurzy pro přijímací zkoušky

[24.02.2022]

Workshop na téma Exekuce a insolvence, V5.A. 3.A

[22.02.2022]

TSP nanečisto (matematicko-analytické schopnosti) 4.A a V6.A

[21.02.2022]