Výtvarné projekty k životnímu prostředí v němčině

[12. 12. 2021] | Uveřejnil: Nikola Stodůlková

Studenti němčiny třídy V6.A pod vedením paní učitelky Zemánkové v průběhu měsíce listopadu výtvarně zpracovali projekty, které se věnují komplikované problematice životního prostředí. Žáci pracovali ve dvojicích, každá skupinka pojala práci svým originálním způsobem a každá také kladla při tvorbě důraz na téma z jiného úhlu pohledu.

Celkově se projekty velmi povedly, všichni si jejich tvorbu užili a každý jistě ocení možnost si tyto práce prohlédnout na nástěnce v učebně JP1.

Kryštof Klvaňa

Aktuality

Přednáška Mgr. Jakuba Bělíčka z PřF UP (téma-fotosyntéza) sem BICH ve výuce

[28.02.2022]

Přípravné kurzy pro přijímací zkoušky

[24.02.2022]

Workshop na téma Exekuce a insolvence, V5.A. 3.A

[22.02.2022]

TSP nanečisto (matematicko-analytické schopnosti) 4.A a V6.A

[21.02.2022]