Maturantka se „nebojí myslet“!

[26. 01. 2021] | Uveřejnil: Nikola Stodůlková

Naše studentka z maturitního ročníku, Klára Vašinová, se zúčastnila filosofické soutěže pro středoškolské studenty „Nebojme se myslet“. A jak dopadla? Svým filozofickým textem ve formě úvahy získala krásné šesté místo! Blahopřejeme!

Cílem tohoto projektu, který každoročně pořádá Filozofická fakulta UP v Olomouci, je podpořit rozvoj kritického myšlení u studentů předposledních a především závěrečných ročníků středoškolského studia. Studenti by měli prokázat schopnost konstruktivního uvažování a zformulování vlastního názoru.

Aktuality

Přednáška Mgr. Jakuba Bělíčka z PřF UP (téma-fotosyntéza) sem BICH ve výuce

[28.02.2022]

Přípravné kurzy pro přijímací zkoušky

[24.02.2022]

Workshop na téma Exekuce a insolvence, V5.A. 3.A

[22.02.2022]

TSP nanečisto (matematicko-analytické schopnosti) 4.A a V6.A

[21.02.2022]