V5.A ve Štrasburku

[5. 12. 2018] | Uveřejnil: Nikola Stodůlková

V pozdních večerních hodinách v neděli 25.11. 2018 vyrazilo 24 vybraných žáků ze třídy V5.A na cestu do 920 kilometrů vzdáleného francouzského města Štrasburku. Na tuto exkurzi jsme mohli jet hlavně díky velkému štěstí – i přes obrovskou konkurenci naše třída vyhrála v celostátní soutěži Euroscola, která nám umožnila navštívit Evropský parlament a také pokryla velkou část nákladů na cestu, stravu a ubytování.

Cesta byla jedenáctihodinová a únavná, tak jako všechny dlouhé cesty bývají. Paní učitelky Stodůlková a Rotreklová ale stejně jako my neztrácely optimismus a těšily se na nové zkušenosti a zážitky, které nám exkurze přinese.

Do Štrasburku jsme asi dorazili kolem deváté ráno, ubytovali jsme se a sotva jsme stačili vydechnout, už jsme pelášili na procházku do centra města. Tam nás okouzlily malebné domky s hrázděným zdivem a nejvýznamnější historické památky. Z nich je nutno zmínit alespoň monstrózní Katedrálu Notre Dame de Strasbourg a sochu Johannese Gutenberga na Gutenbergově náměstí. Po prohlídce jsme se zahřáli u punče a měli jsme čas si projít vyhlášené štrasburské vánoční trhy. Ty jsou historicky nejstaršími v Evropě a každoročně se sem kvůli nim sjíždí několik tisíc lidí. Ne nadarmo se Štrasburku přezdívá hlavní město Vánoc.

Následoval vynikající oběd a po chvilce odpočinku jsme se vydali prozkoumat jinou, avšak neméně krásnou část města, čtvrť La Petite France, která je od roku 1988 na seznamu světového dědictví UNESCO. Jedná se o kanály řeky Ill a ostrůvky, které řeka Ill vytvořila a na nichž stojí již zmíněné domky s hrázděným zdivem navozující venkovskou atmosféru. Pak už jsme dostali rozchod a bylo jen na nás, jestli jsme se vrátili ke stánkům a šli nakupovat suvenýry, popíjeli punč, nebo si našli nějakou zapadlou francouzskou kavárničku, kde jsme si sedli a z pohodlí vyhřáté místnosti sledovali veškeré dění venku. Na hotelu už nás čekala výborná večeře, stejně jako oběd složená z předkrmu, hlavního chodu a dezertu. S plnými žaludky a plní zážitků, jsme ulehli do postele a celí vyčerpaní usnuli.

Druhý den ráno jsme museli vstát poměrně brzo, protože už v osm jsme měli být přítomni v budově Evropského parlamentu, přičemž jsme se předtím ještě museli stihnout nasnídat a přemístit autobusem přes půlku města. Bez větší prodlevy jsme prošli bezpečnostní kontrolou, dostali jsme jmenovky a byli seznámeni s programem dne. Potom jsme se přesunuly do restaurace, kde na nás čekalo menší občerstvení v podobě kávy, horké čokolády a sladkého pečiva.

Následovalo první společné zasedání. Začínalo výstupem speakerů, kteří měli v 60 sekundách představit svoji školu, město a zemi. Řečnili přitom u stejného pultu, u kterého před necelými 2 týdny stála německá kancléřka Angela Merkelová. Dalším bodem programu byly prezentace o Evropské unii, které vypracovali 3 zaměstnanci komunikačního oddělení EU. Jelikož Evropská unie nemá 1 univerzální úřední jazyk, nemluvilo se vždy jen anglicky, ale zazněla třeba i španělština, němčina a francouzština. Anglický, německý a francouzský překlad byl ale stále k dispozici ve sluchátkách, takže jsme se nemuseli bát, že bychom tápali, když nevládneme všemi zmíněnými jazyky.

Po prezentacích jsme měli možnost účastnit se videohovoru a diskuze s německým europoslancem. Tento dopolední program trval asi 3 hodiny a když padly poslední dotazy diskuze, odebrali jsme se všichni společně do restaurace, kde nám byl podán skromný oběd. Po něm jsme se rozdělili do pracovních skupin, podle témat, které jsme si vybrali – např. lidská práva, nezaměstnanost mladých, migrace a další závažné sociální otázky. V pracovních skupinách jsme si nejdřív zvolili prezidenta a redaktora, kteří potom celou naši skupinu reprezentovali na plenárním zasedání. Následovala hodina práce a projednávání v menších skupinách, přičemž prezident s redaktorem obcházeli jednotlivé skupiny a sepisovali opakující se názory a návrhy. Ty nám shrnuli a my měli prostor k diskuzi. Zasedání našeho výboru končilo demokratickým hlasováním o závěrečných stanoviskách.

Z menších jednacích sálů jsme se přemístili do Zasedací síně, kde začalo plenární zasedání. Prezidenti a redaktoři přednesli, na čem se jednotlivé výbory usnesly, opět následovala diskuze a hlasování o přijetí jednotlivých návrhů. Celkově prošly 4 naše návrhy z šesti, což, myslím, se dá považovat za úspěch. Na konci náročného dne se organizátoři rozhodli, že potřebujeme odreagování a rozhodli se program zakončit soutěží EUROGAME. V ní soutěžily čtyřčlenné týmy, které nejlépe zvládly test obecných znalostí o EU. Všichni členové v takovém týmu museli být jiné národnosti. Z řad mých spolužáků se do finále EUROGAME probojoval Petr Čagan a jeho tým. I když nakonec nevyhráli, rozhodně nám neudělali ostudu. Úplný závěr dne patřil Hymně Evropské unii a defilé, kdy speakeři jednotlivých zemí donesli svou vlajku doprostřed Zasedací síně.

Tím skončil náš pobyt ve Štrasburku a my jsme se vydali na náročnou cestu zpět domů. Určitě myslím, že exkurze pro nás byla přínosem, protože málokterý člověk má možnost se podívat do Evropského parlamentu. Chtěla bych poděkovat také paní učitelkám za vstřícnost a příjemnou spolupráci a Euroscole, že jsme se akce mohli zúčastnit.

Anna Poledňáková, V5.A

Aktuality

Přednáška Mgr. Jakuba Bělíčka z PřF UP (téma-fotosyntéza) sem BICH ve výuce

[28.02.2022]

Přípravné kurzy pro přijímací zkoušky

[24.02.2022]

Workshop na téma Exekuce a insolvence, V5.A. 3.A

[22.02.2022]

TSP nanečisto (matematicko-analytické schopnosti) 4.A a V6.A

[21.02.2022]