Známe výsledky Astronomické olympiády

[21. 12. 2021] | Uveřejnil: Nikola Stodůlková

Školní kolo Astronomické olympiády na naší škole proběhlo 9. prosince ve dvou kategoriích. V kategorii AB se zúčastnili dva studenti – Lukáš Brezniak a Lukáš Zeman, z nichž prvně jmenovaný se ziskem 18 bodů postupuje do krajského kola. V kategorii EF zvítězil Jakub Konečný, následovaný v těsném závěsu Michalem Brezniakem. Podmínky pro postup do krajského kola také splnili Jakub Horváth a Samuel Žerávek.

Všichni účastníci prokázali dobré propojení znalostí z fyziky, matematiky, zeměpisu a především schopnost rychlého a přesného vyhledávání na internetu.

AO_vysl_skolni_202122

RNDr. Jiří Šeiner

Aktuality

Přednáška Mgr. Jakuba Bělíčka z PřF UP (téma-fotosyntéza) sem BICH ve výuce

[28.02.2022]

Přípravné kurzy pro přijímací zkoušky

[24.02.2022]

Workshop na téma Exekuce a insolvence, V5.A. 3.A

[22.02.2022]

TSP nanečisto (matematicko-analytické schopnosti) 4.A a V6.A

[21.02.2022]