Přístup do Office365

[7. 05. 2020] | Uveřejnil: administrator

OFFICE365

Všichni žáci naší školy mají zdarma přístup do internetové aplikace Office365.com pomocí uživatelského jména a hesla ze školní sítě. Tyto přihlašovací údaje jste dostali v září tohoto školního roku od svých třídních nebo  učitelů informatiky.

Pokud si nevíte rady, jak se ke službě přihlásit, zde je v příloze uveden postup.

1. Soubor ve formátu docx:  Přístup-do-Office365-2

2. Soubor ve formátu pdf:  Přístup-do-Office365-2

Jaké jsou základní aplikace v Office365:

Word – tvorba textových souborů

Excel – tvorba tabulek, grafů a databází

PowerPoint – tvorba prezentací

Outlook – získáváte každý svůj školní e-mail (je to i vaše přihlašovací jméno)

Forms – uložiště Vašich  osobních souborů a složek (můžete nastavit sdílení s jinou osobou)

Share Point – sdílení souborů a složek

OneDrive rms – tvorba dotazníků a testů

OneNote – sdílení výukových materiálů s jednotlivých vyučovacích hodin

Teams – určeno ke spolupráci učitele se žáky, společný chat, videomeeting, sdílení výukových materiálů, propojuje OneNote, SharePoint, Forms, …

A další …

Jestli jste zapomněli či ztratili uživatelské jméno nebo heslo, napište paní Kolářové na adresu  kolarova@old.gymnaziumhranice.cz nebo přes Komens v Bakalářích.

BAKALÁŘI

UPOZORNĚNÍ: MOBILNÍ APLIKACE BAKALÁŘE JE POUZE PROHLÍŽEČ, NEUMÍ ODESÍLAT PŘÍLOHU (není tu vlaštovka). NUTNO OTEVŘÍT WEBOVÝ PROHLÍŽEČ V MOBILU NEBO PC (a přihlásit se přes školní web a odkaz Intranet).

Milí studenti,
v následujících odstavcích se dozvíte jak a kde získat zadání domácích úkolů a jakým způsobem je odevzdávat, pokud to bude Váš učitel žádat.
Pro předávání domácích úloh a komunikace mezi učiteli a žáky bude použito webové rozhraní aplikace Bakaláři nebo mobilní aplikace Bakaláři, kterou znáte v souvislosti s klasifikací.
Přihlásit se můžete přes školní web pomocí odkazu Intranet nebo v mobilu přes mobilní aplikaci Bakaláři (je třeba mít poslední verzi) nebo přes webový prohlížeč v mobilu opět přes školní web – Intranet.
Uživatelské jméno a heslo do Bakaláře už máte (pokud jste toto heslo ztratili, kontaktujte svého třídního učitele).

Pokud použijete webové rozhraní:
Najdete domácí úlohy v sekci Výuka – Domácí úlohy – uvidíte seznam všech Aktuálních úloh (předmět, kdy byla zadána, do kdy má být vyhotovena).
Jestli je na konci řádku malá kancelářská sponka, je pod ní skryta příloha (najeďte nad ní, sjeďte na název souboru a jedním kliknutím jej stáhnete).
Pokud je poslední ikonka na konci tohoto řádku malá vlaštovka, nebo obálka, máte ofocenou úlohu odevzdat. Ofotit mobilem a poslat přes ikonku vlaštovky či obálky. Tyto ikonky otevřou okno pro zprávu, kde můžete pomocí sponky nad oknem pro zprávu poslat přílohu. Toto však funguje pouze ve webovém rozhraní a to jak na PC, tak na mobilu. Maximální velikost přílohy je 4 MB. Pokud máte na fotoaparátu mobilu nastavené vysoké rozlišení, pak jej před focením snižte na max asi 4000 x 2000 px (raději menší).
Váš učitel Vám múže zaslat připomínku k Dú, což poznáte podle uzavřené malé modré obálky na konci řádku zadané domácí úlohy.
Pokud použijete mobilní aplikaci Bakalář:
Pak po přihlášení klikněte na ikonku Domácí úkoly- uvidíte seznam úloh a malá sponka vpravo nahoře opět skrývá přílohu, kterou zde můžete stáhnout a otevřít. Bohužel z této mobilní aplikace nelze žádným způsobem odeslat zpět ofocené materiály. Musíte přejít na webové rozhraní v prohlížeči na mobilu nebo na PC.

Komens
Pro zasílání zpráv mezi učiteli a žáky používejte aplikaci Komens, kterou také najdete v Bakaláři:
Pokud použijete webové rozhraní:
Nabídka: Komens – Odeslat zprávu – vyberte z rozbalovací nabídky Učitel – označte konkrétního učitele. I zde můžete sponkou nad textem zprávy připojit přílohu.
Pokud použijete mobilní aplikaci Bakalář:
Nabídka: Komens – ikonka Nová zpráva vpravo dole (zde v mobilní aplikaci Komens také nelze přiložit přílohu).

V případě potíží nebo nejasností napište zprávu nebo mail paní Kolářové.

Aktuality

Přednáška Mgr. Jakuba Bělíčka z PřF UP (téma-fotosyntéza) sem BICH ve výuce

[28.02.2022]

Přípravné kurzy pro přijímací zkoušky

[24.02.2022]

Workshop na téma Exekuce a insolvence, V5.A. 3.A

[22.02.2022]

TSP nanečisto (matematicko-analytické schopnosti) 4.A a V6.A

[21.02.2022]