Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

[29. 01. 2021] | Uveřejnil: administrator

K R I T É R I A

pro splnění požadavků ředitele školy pro přijetí ke studiu – přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

 Studijní obor 79-41-K/41 – Gymnázium (1. ročník čtyřletého cyklu denního studia)

kritéria_4leté

K R I T É R I A

pro splnění požadavků ředitele školy pro přijetí ke studiu  – přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

 Studijní obor 79-41-K/61 – Gymnázium (1. ročník nižšího stupně víceletého gymnázia)

Kritéria-6leté

Aktuality

Přednáška Mgr. Jakuba Bělíčka z PřF UP (téma-fotosyntéza) sem BICH ve výuce

[28.02.2022]

Přípravné kurzy pro přijímací zkoušky

[24.02.2022]

Workshop na téma Exekuce a insolvence, V5.A. 3.A

[22.02.2022]

TSP nanečisto (matematicko-analytické schopnosti) 4.A a V6.A

[21.02.2022]