Doučování žáků škol

Doučování žáků -loga

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3. Národního plánu obnovy

Gymnázium Hranice je zapojeno do projektu Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3. Národního plánu obnovy.

Projekt je zaměřen na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Realizace: leden–srpen 2022

Na toto doučování je poskytována finanční podpora EU – „Financováno Evropskou unií – Next Generation EU.

l

Aktuality

Přednáška Mgr. Jakuba Bělíčka z PřF UP (téma-fotosyntéza) sem BICH ve výuce

[28.02.2022]

Přípravné kurzy pro přijímací zkoušky

[24.02.2022]

Workshop na téma Exekuce a insolvence, V5.A. 3.A

[22.02.2022]

TSP nanečisto (matematicko-analytické schopnosti) 4.A a V6.A

[21.02.2022]