Projekt Občan

Žáci se prostřednictvím tohoto projektu učí, že vedle demokracie zastupitelské existuje také
demokracie participativní. Učí se tomu přímou zkušeností – tak, že se zaměří na jeden konkrétní problém ve svém okolí, který právě oni považují za důležitý. O tomto problému a o jeho řešení sbírají a třídí informace, učí se kulturně komunikovat mezi sebou a dospělými. Uvažují o možných řešeních,vybírají jedno z nich a navrhují pro toto řešení akční plán. Celý postup zaznamenávají v dokumentační části a vytvářejí portfolium.
Svoji práci prezentují na úrovni města, regionu, popřípadě na celostátním setkání.

I. Školní rok 2003 – 2004: projekt „Starosti s nutností aneb kam s tím?“

Třída V1.A řešila problém nedostatku veřejných WC ve městě a jejich nedostatečného značení.

II. Školní rok 2004 – 2005: projekt „A co děti mají si kde hrát?“

Třída V2.A se zabývala množstvím, stavem a možnostmi rozšíření a oprav dětských hřišť v Hranicích.

III. Školní rok 2005 – 2006: projekt „Radniční schody skoro do nebe.“

Třída V2.A se zabývala možností zpřístupnění staré radniční věže pro možnost vyhlídky na město Hranice a její okolí. Tento projekt byl zpracován ve formě prezentace.

Prezentace projektu

IV. Školní rok 2006-2007: projekt „Naše kapsy = odpadkové koše?“

Třída V1.A se zabývala nedostatkem odpadkových košů v našem městě. Studenti se zajímali o stav košů, vývoz odpadu, údržbu a obnovu košů v našem městě. Dále je pak zajímala finanční náročnost této služby.

Prezentace projektu

Každoročně se studenti úspěšně účastní regionálního kola ve Frýdku Místku a celostátního setkání v Praze.

V. Školní rok 2007-2008: projekt „Do 15 můžeš, od 15 chceš, aneb my si chceme hrát.“

Třída V2.A se zabývala stavem dětských hřišť a sportovišť v našem městě.

Prezentace projektu

Každoročně se studenti úspěšně účastní regionálního kola ve Frýdku Místku a celostátního setkání v Praze.

VI. Školní rok 2008-2009: projekt „Oprava parku aneb zapomeň na alkohol a trávu, my chceme park pro zábavu.“

Třída V1.B se zabývala stavem parku u Sokolovny v našem městě.

Prezentace projektu

Každoročně se studenti úspěšně účastní regionálního kola ve Frýdku Místku a celostátního setkání v Praze.

VII. Školní rok 2010-2011: projekt „Budiž světlo! O veřejném osvětlení v Hranicích“ a projekt „Přímá volba prezidenta“

Třída V2.A se zabývala stavem veřejného osvětlení v našem městě. projekt byl uveden na 14. celostátní prezentaci v prostorách Senátu Parlamentu ČR.

Studenti tříd V4.A a V4.B se v tomto roce zúčastnili pilotážního projektu Občan pro střední školy s prezentací Přímá volba prezidenta. Svou prezentaci předvedli také v prostorách Senátu Parlamentu ČR.

Prezentace projektu

III. Školní rok 2011 – 2012: projekt „Kde domov můj“

Prezentace Projektu ObčanVe dnech 8. a 9. června 2012 proběhla v Praze celostátní prezentace Projektu Občan, kterou organizovalo občanské sdružení CIVITAS – Cz.

Žáci třídy V2. A pod vedením PaedDr. Zdenky Lajdové pracovali ve školním roce 2011 – 2012 na zpracování projektu, který naznali Kde domov můj? Zabývali se možností realizovat v Hranicích výstavbu psího útulku. Útulek by měl být situován do místní části Hranic Rybáře.

Žáci zjišťovali historii podobného zařízení v Hranicích . Zkoumali, jak problém umístění zatoulaných psů řeší v jiných, stejně velkých, městech v republice. Zabývali se alternativními možnostmi, jak se o zatoulané psy postarat, a v neposlední řadě je zajímalo, zda se v blízké době bude útulek Hranicích stavět.

V rámci realizace projektu žáci hovořili se starostkou města, navštívili odbor OŽP na MěÚ v Hranicích, oslovili zastupitele i bývalé provozovatele útulku, provedli ve městě anketu a setkali se s autorem stavebního projektu. Všechna svá zjištění shrnuli v dokumentační části svého projektu a vytvořili i elektronickou prezentaci.

Projekt Kde domov můj? žáci s velkým úspěchem prezentovali v Praze. Vzhledem k vysoké úrovni zpracování projektu nás oslovila výkonná ředitelka Civitas-Cz Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. s žádostí, abychom prezentaci projektu natočili v prostorách Senátu Parlamentu ČR jako instruktážní video pro pedagogy, kteří by chtěli na Projektu Občan se svými žáky pracovat.

Dne 15. června 2012
PaedDr. Zdenka Lajdová

Aktuality

Přednáška Mgr. Jakuba Bělíčka z PřF UP (téma-fotosyntéza) sem BICH ve výuce

[28.02.2022]

Přípravné kurzy pro přijímací zkoušky

[24.02.2022]

Workshop na téma Exekuce a insolvence, V5.A. 3.A

[22.02.2022]

TSP nanečisto (matematicko-analytické schopnosti) 4.A a V6.A

[21.02.2022]