Matematika

„Velkou knihu přírody mohou číst jen ti, kteří rozumějí jazyku jímž byla napsána. A tímto jazykem je       matematika“

                                                                                                       Galileo Galilei

 

Úvod
Matematika bývá označována za „královnu věd“, současně však podobně jako zimní královna z Andersenovy pohádky – vzbuzuje mezi žáky spíše strach než úctu a lásku. Rozhodně neprávem. Již od antiky není matematika jen „vědou o číslech“, ale mnohem více způsobem myšlení a vnímání, který nám umožňuje pronikat ke kořenům světa kolem nás, ať už se na něj díváme pohledem biologa, fyzika nebo ekonoma.

Výuka matematiky na gymnáziu poskytuje žákům nejen možnost rozšířit a upevnit poznatky ze základní školy, ale především je připravit na studium na vysoké škole. A to nejen na obory, zaměřené na matematiku. V současné epoše informací, komunikací a počítačů totiž asi sotva najdeme oblast našeho života, která není ve větší či menší míře matematikou ovlivněna.

Vyučující matematiky
 • RNDr. Dana Kubešová- předseda předmětové komise matematika – fyzika
 • RNDr. Vladimír Slezák, Ph.D.
 • Mgr. Taťána Jakešová
 • Mgr. Dagmar Kolářová
 • Mgr. Lenka Poláková
 • Mgr. Petra Bittalová

Nahoru

Učební plán

Čtyřleté studium

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
 4 hod 4 hod  4 hod  4 hod

Šestileté studium

1. roč.   2.roč   3. roč.   4. roč.  5. roč.  6. roč.
    4 hod 4 hod  4 hod  4 hod 4 hod 4 hod

3. ročník čtyřletého studia a 5. ročník šestiletého studia

 • Seminář matematiky (2letý) – 2 hodiny týdně

4. ročník čtyřletého studia a 6. ročník šestiletého studia

 • Seminář matematiky (pokračování) – 3 hodiny týdně
 • Cvičení matematiky  – 2 hodiny týdně

Nahoru

Učebnice a sbírky

V1.A

 • Matematika 8 – 1. díl, nakl. Prometheus
 • Matematika 8 – 2. díl, nakl. Prometheus
 • Sbírka úloh z matematiky pro 8. ročník ZŠ, nakl. Prometheus

V2.A

 • Matematika 9 – 1. díl, nakl. Prometheus
 • Matematika 9 – 2. díl, nakl. Prometheus
 • Sbírka úloh z matematiky pro 9. ročník ZŠ, nakl. Prometheus
Nové učebnice a pracovní sešity Didaktis

1.A, V3.A

 • Základní poznatky- 1. díl, nakl. Didaktis
 • Výrazy, rovnice a nerovnice – 2. díl, nakl. Didaktis
 • Planimetrie – 3. díl, nakl. Didaktis

2.A, V4.A

 • Funkce I – 4. díl, nakl. Didaktis
 • Funkce II – 5. díl, nakl. Didaktis
 • Stereometrie – 6. díl, nakl. Didaktis

3.A, V5.A

 • Analytická geometrie v rovině – 7A. díl, nakl. Didaktis
 • Analytická geometrie v prostoru- 7B. díl, nakl. Didaktis
 • Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika – 8. díl, nakl. Didaktis

4.A, V6.A

 • Posloupnosti, řady, finanční matematika – 9. díl, nakl. Didaktis
Učebnice a sbírky

1.A, V3.A

 • Bušek, I. – Calda, E.: Základní poznatky z matematiky, nakl. Prometheus, 3. vydání
 • Charvát, J. a kol.: Rovnice a nerovnice, nakl. Prometheus, 3. vydání
 • Pomykalová, E.: Planimetrie, nakl. Prometheus, 4. vydání
 • Janeček, F.: Sbírka úloh z matematiky pro stř. školy – výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy, nakl. Prometheus, 4. vydání

2.A, V4.A

 • Odvárko, O.: Funkce, nakl. Prometheus, 3. vydání
 • Odvárko, O.: Funkce – sbírka úloh pro gymnázia, nakl. Prometheus, 2. vydání
 • Odvárko, O.: Goniometrie, nakl. Prometheus, 3. vydání
 • Pomykalová, E.: Stereometrie, nakl. Prometheus, 3. vydání
 • Calda, E.: Komplexní čísla, nakl. Prometheus, 3. vydání

3.A, V5.A

 • Kočandrle, M., Boček, L.: Analytická geometrie, nakl. Prometheus, 4. vydání
 • Bušek, I.: Analytická geometrie – sbírka úloh pro gymnázia, nakl. Prometheus,
 • Calda, E., Dupač, V.: Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika, nakl. Prometheus, 3. vydání

4.A, V6.A

 • Odvárko, O.: Posloupnosti a řady, nakl. Prometheus
 • Odvárko, O.: Posloupnosti a řady – sbírka úloh pro gymnázia, nakl. Prometheus
 • Hrubý, D., Kubát, J.: Diferenciální a integrální počet, nakl. Prometheus

Nahoru

Olympiády a soutěže
Každoročně se mohou žáci našeho gymnázia zapojit do dvou soutěží, zaměřených na matematiku.

Pro nejzdatnější matematiky je určena Matematická olympiáda, ve které jsou zadávány úlohy podle studijních ročníků v kategoriích Z8, Z9, B, C a A. Soutěž probíhá ve třech kolech: úspěšní řešitelé domácího kola postupují do okresního kola, z něj pak nejlepší žáci do krajského kola a v kategorii A se koná i celostátní kolo. Zadání úloh domácího kola lze najít na této webové adrese.

Žáci prvního ročníku šestiletého studia mohou řešit úlohy Pythagoriády, kterou lze považovat za přípravu na účast v Matematické olympiádě ve vyšších ročnících.

Všichni zájemci o testové matematické úlohy se mohou zapojit do řešení úloh mezinárodní soutěže s názvem Matematický klokan, která probíhá na celém světě v jednom dni v měsíci březnu.

Školní rok 2020-2021

Okresní kolo MO Z9
Děti se soutěže účastnily online ze svých domovů. Děti obdržely soutěžní úkoly přes internet, vypracovaly je a pak odeslaly zpět do připravené databáze. Žáci třídy V2.A:
• Ondra Burianec ( V2.A ) obsadil 2. – 4. místo s celkovým počtem 21 bodů, přičemž od 1. příčky jej dělily pouze 2 body.
• Michaela Röderová ( V2.A ) pak obsadila 10. – 11. místo
Oba žáci se stali úspěšnými řešiteli a postoupili do krajského kola (16. 3. 2021), kde už nebyli úspěšnými řešiteli

Okresní kolo MO Z8 (krajské kolo není)
• Michal Brezniak ( V1.A ) obsadil 2. místo
• Tereza Potáčková ( V1.A ) obsadila 4. – 6. místo
• Albert Cibíšek ( V1.A ) obsadil 4. – 6. místo

Školní část I. kolo MO kategorie B:
• Lukáš Brezniak (V4.A) 1. místo v okrese; postup do krajského kola( neúspěšný řešitel)

Školní část I. kolo MO kategorie C:
• Otakar Pikna ( V3.A ) 2. – 3. místo ( úspěšný řešitel ); postup do krajského kola( neúspěšný řešitel)
• Lukáš Navrátil ( V3.A ) 9. místo
• Josef Kývala ( V3.A ) 11. místo

MATEMATICKÝ KLOKAN
V listopadu 2020 se konal „Matematický klokan“ ze školního roku 2019/20, který v době jarní pandemie Covidu neproběhl. Žáci online řešili příklady kategorie, do níž by byli zařazeni v předchozím školním roce. Celkem se zúčastnilo 41 žáků.
Benjamín (V1.A)
Brezniak Michal, Prečová Šárka, Potáčková Tereza, Cibiček Albert, Hynčicová Kristýna
Kadet (V2.A + V3.A + 1.A)
Burianec Ondřej (V2.A)
Straková Linda, Kuchař Ondřej(1.A)
Junior (V4.A + 2.A + V5.A + 3.A)
Brezniak Lukáš, Sedlák Adam (V4.A)
Rumian Jakub, Kopecký Ondřej (V5.A)

Student (V6.A + 4.A)
Nehyba Martin (V6.A)
Witoszová Zuzana, Mičkal Mikuláš (4.A)

Matematický klokan
19. března 2021 proběhl „Matematický klokan 2020/21“. Soutěž proběhla díky nepříznivé epidemiologické situaci a zavřeným školám v online podobě. Soutěže se zúčastnilo celkem 45 žáků ze všech ročníků.

Kadet (V1.A + V2.A)
1. Burianec Ondřej (V2.A)
2. Demel Patrik (V1.A)
3. Prečová Šárka (V1.A)
Junior (V3.A, 1.A, V4.A, 2.A)
1. Kývala Josef (V3.A)
2. Pikna Otakar (V3.A)
3. Sedlák Adam (V4.A)
Student (V5.A, 3.A, V6.A, 4.A)
1. Rabel Tomáš (V6.A)
2. Rumian Jakub (V5.A)
3. Kopecký Ondřej (V5.A)
Ondřej Burianec (V2.A) se umístil na 6. místě v kategorii Kadet v okrese Přerov.

Školní rok 2019-2020
Soutěže a olympiády

Soutěže pro třídy V1.A a V2.A:
Logická olympiáda
kategorie B:
Jan Bláha, V2.A (1. místo školní kolo , 52. – 56. v rámci kraje)
Ondřej Burianec, V1.A (2. – 4. místo školní kolo, 59. – 65. místo v rámci kraje)
Adam Horák, V1. A (2. – 4. místo školní kolo, 59. – 65. místo v rámci kraje)
Eliška Vávrová, V1.A (2. – 4. místo školní kolo, 59. – 65. místo v rámci kraje)

Matematická olympiáda – kategorie Z8: – ZRUŠENO
Mo – kat. Z9 okresní kolo:
Otakar Pikna, V2.A – 7. místo – úspěšný řešitel, postup do krajského kola – ZRUŠENO

Pythagoriáda – V1.A:
Školní kolo 2.- 6. místo (10 bodů):
Ondřej Burianec, V1.A – 1. místo (13 bodů)
Leona Wolkerová, V1.A,
Tomáš Krutil ,V1.A,
Jan Skoupil, V1.A,
Emílie Zdarsová, V1.A,
Daniel Havránek, V1.A –
Okresní kolo : – ZRUŠENO

Soutěže pro třídy čtyřletého gymnázia:

MO – kat.C okresní kolo:
Adam Sedlák, V3.A – 3.místo (12 bodů) – úspěšný řešitel, postup do krajského kola 31. 3. 2020- zrušeno Lukáš Brezňak , V3.A – 6. místo (6 bodů)
MO – kat.B okresní kolo:
Marek Klvaňa, V4.A – 6. místo ( 1 bod)
MO – kat.A okresní kolo:
Vít Čech, V6.A – 13.místo ( 2 body)

MATEMATICKÝ KLOKAN – ZRUŠENO

Výsledky našich žáků ve školním roce 2018/19:
Matematická olympiáda:
MO – Z8 okresní kolo:
PIKNA Otakar ( V1.A ) 7. – 9. místo, úspěšný řešitel
BARTOŠÍKOVÁ Eliška ( V1.A ) 16. místo
HLAVOVÁ Andrea ( V1.A ) 17. – 23. místo
BARTOŠÍKOVÁ Eliška ( V1.A ) 16. místo
HLAVOVÁ Andrea ( V1.A ) 17. – 23. místo
HRUBÝ Christina Claudia ( V1.A ) 17. – 23. místo
MO – Z9 okresní kolo: BREZNIAK Lukáš ( V2.A ) 7. – 8. místo, úspěšný řešitel
MO – Z9 krajské kolo: BREZNIAK Lukáš ( V2.A ) 17. místo
MO – kat.C krajské kolo: KLVAŇA Marek ( V3.A ) 7. – 9. místo
MO – kat.B krajské kolo: RABEL Tomáš ( V4.A ) 10. – 14. místo

Pythagoriáda:
Pythagoriáda – školní kolo: KUNOVSKÝ Radim ( V1.A ) – 1. místo
Pythagoriáda – okresní kolo:
KUNOVSKÝ Radim ( V1.A ) – 12.-17. místo
ONDRUCHOVÁ Magdalena ( V1.A ) – 27. – 31. místo
FRAISOVÁ Kateřina ( V1.A ) –32. místo

Matematický klokan:
1. místo – školní kolo
kategorie KADET BREZNIAK Lukáš ( V 2 .A )
kategorie JUNIOR WITOZSOVÁ Zuzana ( 1 .A )
kategorie STUDENT KUČEROVÁ Klára ( V 4 .A )
okresní kolo:
kategorie KADET BREZNIAK Lukáš ( V 2 .A ) – 2. místo
krajské kolo:
kategorie KADET BREZNIAK Lukáš ( V2.A ) – 3. místo
celostátní kolo:
kategorie KADET BREZNIAK Lukáš ( V2.A ) – 23. místo

Výsledky našich žáků ve školním roce 2016/17:

Matematická olympiáda:
MO – Z8 okresní kolo : RUMIAN Jakub ( V1.A ) 7. místo, úspěšný řešitel
MO – Z9 okresní kolo : RABEL Tomáš ( V2.A ) 15. – 17. místo, úspěšný řešitel
MO – kat.C okresní kolo : KUČEROVÁ Klára ( V3.A ), POLEDŇÁKOVÁ Anna( V3.A) 3. – 5. místo, úspěšný řešitel
MO – kat.C krajské kolo : POLEDŇÁKOVÁ Anna ( V3.A ) 6. místo, úspěšný řešitel

Pythagoriáda:
okresní kolo: RUMIAN Jakub ( V1.A ) 2.-3. místo, úspěšný řešitel
HAITLOVÁ Lucie ( V1.A ) 8.-10. místo, úspěšný řešitel

Matematický klokan:
1. místo – školní kolo
kategorie KADET RUMIAN Jakub ( V1.A )
kategorie JUNIOR KUČEROVÁ Klára ( V3.A )
kategorie STUDENT VAŠINKA Dominik ( 4.A )
okresní kolo
1. místo VAŠINKA Dominik ( 4.A ) a 7. místo v krajském kole
2. místo KUČEROVÁ Klára ( V3.A )
4. místo ČAGAN Petr ( V3.A )
9. místo HOLAS Martin ( 2.A )
10. místo KLVAŇA Martin ( V3.A )

Výsledky našich žáků ve školním roce 2015/16:

Matematická olympiáda
MO – kat. B: Martin Klvaňa, V4.A – 5.místo
MO – Okresní kolo kat. Z9:
Klára Kučerová, V2.A  – 4. místo
Anna Poledňáková, V2.A  – 8 místo
MO -Okresní kolo kat. Z8: Šárka Uramová, V2.A – 7. místo

Pythagoriáda:
Okresní kolo kat. Z8: Šárka Uramová, V2.A – 2. místo
Krajské kolo Pythagoriády kat. Z8: Šárka Uramová, V2.A – 1. místo

  Matematický klokan:  
kategorie Kadet: 1. Klára Kučerová, V2.A (7. místo v okrese Přerov), 2. Šárka Uramová, V1.A, 3. Petr Čagan, V2.A
kategorie Junior: 1. Martin Hollas, 1.A (4. místo v okrese Přerov), 2.-3. Lucie Vymětalíková, V4.A, Karel Šlaj, 2.A
kategorie Student: 1. Matěj Haša, V6.B, 2. Daniel Mildner, V6.A,  3. Adriana Janíčková, V6.A

          Časopisy

Pro žáky, kteří se o matematiku zajímají ve větší míře, je na našem gymnáziu k dispozici časopis pro výuku na základních a středních školách Matematika – Fyzika – Informatika, který vydává měsíčně Jednota českých matematiků a fyziků. Obsahuje zajímavé úlohy, články o historii matematiky a další informace o dění v oblasti matematiky, fyziky a informatiky u nás i ve světe.

U vyučujících matematiky lze také získat písemné materiály, které pravidelně vydává pro učitele a žáky středních škol Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha.

Nahoru

Maturita z matematiky

Materiály ke stažení:

MA – soubor vzorovych uloh

MZ2015_Ma_Katalog_pozadavku_MZ2015_oznaceno

Zakovsky pruvodce maturitni zkouskou_2015

Nahoru

Jak se učit matematice?

„Kdepak, nemá to smysl! Učím se podle všech možných i nemožných rad, už jsem toho spoustu spočítal a úspěch žádný. Právě dnes nesu domů další pětku z matematiky!“

Takto se často rozlítostní žáci, kteří se snaží odvrátit špatnou známku z matematiky. Co na to říci? Nevzdávejte to, dokud se nedostaví výsledek. Přiznejte si, že nedostatky byly opravdu značné. Pokud už jste něco napravili a doučili se, s největší pravděpodobností to stále nestačí. Těžko se vám poštěstí, že se úspěch dostaví naráz. Mylný je názor, že v matematice postačí jenom chvíli zabrat a vše je v pořádku. Jedno latinské přísloví říká, že kapka hloubí kámen ne silou, ale tím, že často dopadá.

Obvykle souhlasíme s tím, že se někdo učí rychleji a s menší námahou, zatímco jiný se učí pomalu a tíž. Ti druzí nemusí být hloupější, ani nemusí mít menší nadání. Chybí jim možná pouze správná odpověď na otázku, jak se učit matematice. Normálně vzdělaný člověk nemá důvod považovat matematiku za nenaučitelnou. Musíme však připustit, že někteří jedinci mají přece jen lépe vyvinuté logické myšlení něž druzí, kteří se musí nejprve „učit myslet“. Uveďme přirovnání ke sportu. Existují sportovci více, či méně nadaní. Zpočátku mají jistě výhodu ti nadanější. Ale není vyloučeno, že budou předstiženi těmi, kteří bez výrazných vrozených schopností dosahují vynikajících výsledků pravidelným a správně vedeným tréninkem. Podobně je tomu v matematice.

Chcete-li dosáhnout lepších výsledků v matematice, zamyslete se nad těmito několika zásadami:

 • Studium matematiky vyžaduje nepřetržité sledování, porozumění a osvojení si veškeré vyložené látky.
 • Průběžně je třeba doplňovat veškeré mezery ve znalostech z dřívějška.
 • Matematika je založena na přísně logickém základě, proto se ji nesmíte učit mechanicky. Zkuste si při řešení úlohy odpovědět na otázky:
  • proč postupovat právě takto?
  • neexistuje výhodnější řešení?
  • jak se změní řešení, jestliže se pozmění údaje v zadání?
 • Pokud máte k dispozici řešené příklady, zkuste si nejprve zakrýt řešení a počítat sami. Teprve když opravdu s řešením nepohnete, nahlédněte na první krok řešení. Učit se příklady nazpaměť ničí vaše samostatné myšlení. Jediný samostatně vyřešený příklad vám dá mnohem víc než deset opsaných.
 • Vyřešíte-li danou úlohu špatně, snažte se zjistit, k jaké chybě došlo a proč.
 • Využijte možnosti učit se ve dvojici. Metoda, kdy jeden vysvětluje látku druhému často vyhovuje oběma stranám.
 • Nedopřávejte živnou půdu různým komplexům méněcennosti tvrzeními: „Na to nestačím, to nikdy nepochopím“. Není možné hned znát vše. Chce to více vůle, sebedůvěry a vytrvalosti.

Výše uvedené řádky nejsou univerzálním návodem ani všelékem na matematické bolesti. Jste-li však odhodláni na sobě pracovat, určitě vám pomohou k tomu, abyste při studiu matematiky zbytečně nemrhali časem a energií.

Nahoru

Aktuality

Přednáška Mgr. Jakuba Bělíčka z PřF UP (téma-fotosyntéza) sem BICH ve výuce

[28.02.2022]

Přípravné kurzy pro přijímací zkoušky

[24.02.2022]

Workshop na téma Exekuce a insolvence, V5.A. 3.A

[22.02.2022]

TSP nanečisto (matematicko-analytické schopnosti) 4.A a V6.A

[21.02.2022]