Strategické cíle

Hlavním strategickým cílem je modernizace Gymnázia Hranice ve všech ohledech – modernizace vyučovacího procesu i vybavení školy. Měla by se stát atraktivní, aktivní a inovativní vzdělávací institucí 21. století. Měla by být školou, ve které to žije, která se nebojí změn a dovede pružně reagovat na nové, mnohdy nečekané výzvy.

Strategické cíle v oblasti výuky:

  • učit žáky kriticky myslet
  • učit žáky komunikovat, vyjadřovat se, formulovat své myšlenky
  • učit žáky spolupracovat v týmu
  • pomoci žákům vybrat budoucí kariéru (s ohledem na potřeby trhu práce)
  • rozvíjet funkční gramotnosti žáků (matematickou, čtenářskou, digitální, jazykovou, sociální, přírodovědnou, finanční, pohybovou)
  • rozvíjet vlastní potenciál každého žáka a identifikovat jeho silné stránky
  • klást důraz na samotný průběh vzdělávání
  • rozvíjet kompetence žáků k celoživotnímu učení
  • co nejvíce propojit teorii s praxí

Aktuality

Přednáška Mgr. Jakuba Bělíčka z PřF UP (téma-fotosyntéza) sem BICH ve výuce

[28.02.2022]

Přípravné kurzy pro přijímací zkoušky

[24.02.2022]

Workshop na téma Exekuce a insolvence, V5.A. 3.A

[22.02.2022]

TSP nanečisto (matematicko-analytické schopnosti) 4.A a V6.A

[21.02.2022]