Studijní obory

 
Název oboru:  Gymnázium (čtyřletý studijní cyklus)

Kód oboru: 79-41-K/41
Ukončení studia: maturitní zkouška
Forma studia: denní studium
Druh studia: úplné střední studium

 

Název oboru:  Gymnázium (nižší stupeň víceletého gymnázia – šestiletý studijní cyklus)
(vyšší stupeň víceletého gymnázia – šestiletý studijní cyklus)

Kód oboru: 79-41-K/61
Ukončení studia: maturitní zkouška
Forma studia: denní studium
Druh studia: úplné střední studium
 

Aktuality

Přednáška Mgr. Jakuba Bělíčka z PřF UP (téma-fotosyntéza) sem BICH ve výuce

[28.02.2022]

Přípravné kurzy pro přijímací zkoušky

[24.02.2022]

Workshop na téma Exekuce a insolvence, V5.A. 3.A

[22.02.2022]

TSP nanečisto (matematicko-analytické schopnosti) 4.A a V6.A

[21.02.2022]