Čtyřleté studium (79-41-K/41)

Název oboru:  Gymnázium (čtyřletý studijní cyklus)

Kód oboru: 79-41-K/41
Ukončení studia: maturitní zkouška
Forma studia: denní studium
Druh studia: úplné střední studium

 

Učební plán platný od školního roku 2022/2023 pro 1. ročník čtyřletého gymnázia (1.A)
Učební plán 2022 2023 1A

Čtyřleté studium je určeno pro absolventy 9. tříd základní školy.

Studium na Gymnáziu Hranice má povahu všeobecného studia, studenti si podle svého zájmu a zaměření mohou ve druhém ročníku zvolit směr budoucího studia. Od třetího ročníku mohou navštěvovat jednu ze čtyřech větví: humanitní, přírodovědnou, technickou nebo všeobecnou. Studenti pak navštěvují podle svého zájmu a své budoucí profesionální orientace ve třetím ročníku dva odborné dvouhodinové semináře a ve čtvrtém ročníku dokonce pět. V posledním roce studia tyto volitelné předměty tvoří 30 % vyučovacích hodin týdně. Další profilace studentů je umožněna volbou nepovinných předmětů podle zájmů studenta. Podrobnější přehled o profilovaných učebních plánech získáte nejlépe při prohlídce aktuálních učebních plánů. Vzdělávací program se realizuje podle Školního vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázia Hranice, který vychází z RVPGV a platí od 1.9.2009.

Od školního roku 2002/2003 zabezpečuje škola výuku celkem 4 cizích jazyků. Jazyková výuka je postavena na modelu dvou cizích jazyků, které jsou vyučovány již od prvního ročníku. Prvním cizím jazykem je anglický jazyk. Druhý cizí jazyk si žák podle zájmu vybere z nabídky: německý jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk.

V průběhu studia absolvují žáci lyžařský výcvikový kurz (1. ročník čtyřletého studia), sportovně turistický kurz (3. ročník čtyřletého studia). Absolvují odborné exkurze v rámci vyučovacích předmětů, účastní se i poznávacích pobytů v zahraničí.

Aktuality

Přednáška Mgr. Jakuba Bělíčka z PřF UP (téma-fotosyntéza) sem BICH ve výuce

[28.02.2022]

Přípravné kurzy pro přijímací zkoušky

[24.02.2022]

Workshop na téma Exekuce a insolvence, V5.A. 3.A

[22.02.2022]

TSP nanečisto (matematicko-analytické schopnosti) 4.A a V6.A

[21.02.2022]