Vize školy

Škola je atraktivní vzdělávací institucí 21. století s aktivními žáky i pedagogy. Využívá inovativní vzdělávací metody za pomoci moderní techniky a vybavení. Škola spolupracuje s mnoha vnějšími partnery, zejména se základními a vysokými školami v regionu. Žáci chodí do školy rádi a vytvářejí si k ní dlouhodobý kladný vztah. Ve výuce je kladem důraz na samotný průběh učení. Při hodnocení jsou akcentovány formativní prvky, zpětná vazba a individuální pokrok každého žáka. Žáci jsou vedeni k efektivnímu učení, k prezentování a obhajobě svých názorů, k práci v týmu. Učí se rozpoznat své silné stránky a správně rozhodnout o budoucí profesní kariéře. Výuka respektuje individuální potřeby žáků, mezi učiteli a žáky jsou nastavena a dodržována pravidla komunikace na základě vzájemného respektu. Ve škole panuje přátelská atmosféra, zdravé klima, žáci i zaměstnanci se cítí bezpečně, příjemně a svobodně.

Aktuality

Přednáška Mgr. Jakuba Bělíčka z PřF UP (téma-fotosyntéza) sem BICH ve výuce

[28.02.2022]

Přípravné kurzy pro přijímací zkoušky

[24.02.2022]

Workshop na téma Exekuce a insolvence, V5.A. 3.A

[22.02.2022]

TSP nanečisto (matematicko-analytické schopnosti) 4.A a V6.A

[21.02.2022]